Nieuws

VGN pleit voor verbreding doelgroep in Quotumwet

03 december 2014

Op 10 december vergadert de Tweede Kamer over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De VGN maakt zich zorgen over de te beperkte omschrijving van de doelgroep voor wie de banenafspraak geldt. Hierdoor ontstaat er oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en zelfs uitsluiting van bepaalde groepen met beperkingen. De VGN heeft samen met onder andere  Mee Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in) een brief naar de Kamer gestuurd met daarin een voorstel voor een andere afbakening van de doelgroep.

Samen met de andere partijen stelt de VGN een gewogen en eerlijke afbakening van de doelgroep voor. Kern van het voorstel is dat mensen met een hoger verdienvermogen minder zwaar meetellen dan mensen met een lager verdienvermogen. Een werkgever kan dan iedere werknemer een passende werkplek bieden. 

Meer kansen
Hierdoor krijgen mensen met beperkingen die zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) of meer kunnen verdienen, maar wel bijvoorbeeld extra hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben, gelijke kansen. Nu komen zij niet in aanmerking voor loonkostensubsidie en daardoor ook niet voor het doelgroepenregister. Ze zijn voor een werkgever niet aantrekkelijk omdat ze niet meetellen voor de banenafspraak en het quotum. De kans op een baan neemt voor hen daardoor zeer sterk af.

Ook is het werkgevers minder aantrekkelijk om in hen te investeren. Als hun bijdrage aan het bedrijf zo groot wordt dat ze meer dan het minimumloon gaan verdienen, tellen ze na verloop van tijd niet meer mee voor het quotum van hun werkgever.

Meer instroom
Met het voorstel hoopt de VGN dat er geen groepen mensen met een arbeidsbeperking worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. Er kunnen zo veel meer mensen instromen in de 125.000 (FTE) banen. De effectiviteit en de haalbaarheid van de baanafspraken worden hierdoor sterk vergroot.

Het debat is  10 december live te volgen op www.tweedekamer.nl

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: