Nieuws

VGN Position paper Behandeling in de Wlz

05 april 2018

In 2017 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden in de beschrijvingen van behandeling in de Wlz. Hier werd duidelijk dat er een grote diversiteit aan praktijken bestaat maar dat een goede omschrijving van behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg gewenst is. Dit is de reden dat de VGN een position paper heeft uitgebracht die beschrijft wat behandeling van mensen met een verstandelijke, zintuigelijke en/of lichamelijke beperking binnen de Wlz inhoudt.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten