Nieuws

Behandeling binnen de langdurige gehandicaptenzorg: 11 zorgpartijen stellen beschrijving vast

29 augustus 2022

De VGN heeft samen met tien beroepsorganisaties uit de gehandicaptenzorg een beschrijving gemaakt van wat ‘behandeling’ in deze sector inhoudt. Dit is niet voor iedereen helder, zoals bleek in de discussies rondom de positionering van behandeling in de (wet) langdurige zorg. Behandeling roept het klassieke beeld op van één-op-één contact, terwijl het in de gehandicaptenzorg onderdeel is van een integraal zorgaanbod. Partijen die samenwerken met de gehandicaptenzorg kunnen deze nieuwe, breed gedeelde beschrijving gebruiken als verduidelijking.

Verschillende logo's

Behandeling is onderdeel van een integraal zorgaanbod

De doelgroep van mensen met een beperking is divers, maar er zijn overeenkomsten, zoals de verschillende levensdomeinen waarbinnen (langdurig) ondersteuning wordt gegeven en de mogelijke samenloop van verschillende problemen. Deze kenmerken maken dat behandeling aan deze doelgroep anders wordt ingekleurd dan in andere zorgsectoren.

Kort samengevat: behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg is een onderdeel van het integrale zorgaanbod aan een cliënt, gericht op zijn kwaliteit van bestaan. Deze behandeling wordt geboden door behandelaren met specialistische en specifieke kennis van de doelgroep. Het vraagt om intensieve samenwerking met verschillende disciplines en om het betrekken van de context waaronder de begeleiding, het netwerk van de cliënt en de fysieke omgeving.

Beschrijving behandeling wordt breed gedragen

Deze beschrijving is op initiatief van de VGN opgesteld door een samenwerking van elf professionele partijen:

  • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
  • Ergotherapie Nederland (EN)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG)
  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Ieder(in) is als meelezende partij betrokken geweest en onderschrijft het nut en de boodschap van dit document.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit