Nieuws

VGN-position paper Inkoop en bekostiging gehandicaptenzorg in de kern-AWBZ

19 juli 2013

Per 2015 wordt de huidige AWBZ vervangen door een kern-AWBZ die alleen de zwaardere zorg voor gehandicapten en ouderen omvat. De VGN vindt dat de inkoop en bekostiging van de gehandicaptenzorg in de kern-AWBZ veel eenvoudiger en eenduidiger moet worden. De VGN pleit dan ook voor een regelarme en uniforme uitvoering van de kern-AWBZ op basis van meerjarige afspraken.

Op basis van deze uitgangspunten staat de VGN voor een model dat bestaat uit onderstaande elementen:

  • een zo landelijk mogelijke uitvoering,
  • persoonsvolgende bekostiging met vaste tarieven,
  • meerjarenafspraken met een een basisbudget voor 3 à 5 jaar.

In bijgaande position paper is het standpunt van de VGN over de kern-AWBZ uitgewerkt. Deze position paper vormt de basis voor de lobby over de kern-AWBZ naar VWS, politiek en andere stakeholders.