Nieuws

VGN reactie op Integraal zorgakkoord

13 september 2022

VWS is bezig om een Integraal zorgakkoord (IZA) te sluiten met 14 belangrijke partijen uit vooral de curatieve zorg. De VGN is geen ondertekenende partij van dit akkoord, maar wel lid van de "buitenring". De gehandicaptenzorg heeft belangrijke raakvlakken met de zorg waarover in het IZA afspraken worden gemaakt. Vandaag hebben we door middel van de bijgaande brief aan VWS onze visie op het akkoord kenbaar gemaakt.

huisartsenzorg

Voorgeschiedenis

in een eerder artikel beschreven we de gang van zaken rond het IZA en de betrokkenheid van de VGN daarbij. Inmiddels nadert het akkoord zijn voltooiing. De VGN heeft de laatste versie van het conceptakkoord vertrouwelijk ontvangen en er schriftelijk op gereageerd.

Reactie VGN

De VGN vraagt aandacht voor een aantal belangrijke ­punten bij de verdere uitwerking van het akkoord:

  • de erkenning van de doelgroep mensen met een beper­king
  • het convenant medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking
  • aandacht voor de ZVW prestaties vanuit de GHZ
  • de voor- en nadelen van de regionale schaal
  • de samenhang met andere VWS-brede programma’s
  • het betrekken van de GHZ bij de verdere uitwerking

Hoe gaat het nu verder?

VWS wil het akkoord graag woensdag 14 september tekenen met de 14 deelnemende partijen en het daarna naar de Tweede Kamer zenden, tijdig voor Prinsjesdag. Een aantal belangrijke IZA partijen heeft echter na een ledenraadpleging laten weten het akkoord (voorlopig) niet te zullen tekenen. Dit gaat om de LHV en Actiz. De komende dagen zal duidelijk worden hoe VWS hierop gaat reageren. 

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot