Nieuws

VGN Referentie architectuur

11 februari 2011

De VGN-werkgroep Standaardisatie heeft een Referentie architectuur ontwikkeld die inzicht geeft in de generieke informatieprocessen binnen een organisatie die gehandicaptenzorg levert. De referentiearchitectuur is geen richtlijn maar een hulpmiddel, bedoeld voor diegenen die de informatievoorziening in de eigen instelling op een hoger plan willen brengen. Het draagt bij aan beter inzicht in processen, aan meer eenduidigheid in de inrichting ervan en helpt om dubbelingen in het vastleggen van gegevens te voorkomen.

Business model

De achterliggende opvatting is dat standaardiseren noodzakelijk is voor een goede informatievoorziening. Standaardisatie betreft daarbij zowel techniek als (werk)processen.

Opbouw van de Referentie architectuur

De Referentie architectuur geeft een schematisch beeld van bedrijfsprocessen en informatieobjecten. Het bestaat uit vier deelproducten:

  • Een ondergrond van bedrijfsfuncties.
  • Het Procesmodel, dat een weergave betreft van de belangrijkste werkprocessen en hun belangrijkste onderlinge relaties. 
  • Het Informatieobjectenmodel, dat de belangrijkste informatieobjecten weergeeft. 
  • Het Begrippenkader, waarin de begripsdefinities zijn opgenomen.

In de deelproducten richten we ons op de belangrijkste bedrijfsfuncties, werkprocessen en informatieobjecten van een zorginstelling. Daarmee zijn het producten die door een groot aantal instellingen gebruikt kunnen worden. De Referentie architectuur ondersteunt hiermee een beheersbare informatievoorziening.

Proces- en informatiemodel, geen organisatiemodel

De Referentie architectuur betreft een proces- en informatiemodel, geen organisatiemodel. In de praktijk zal het voorkomen dat een bedrijfsfunctie worden uitgeoefend binnen verschillende organisatieonderdelen, waarbij de werkprocessen zijn verdeeld over verschillende afdelingen.

Van generiek naar specifiek

De toegevoegde waarde van een referentiemodel is dat het als generiek model inzicht geeft in de relevante processen en informatiestromen binnen een instelling, en dat het de relatie tussen de processen weergeeft. Om de architectuur actief toe te kunnen passen om de eigen processen en informatiestromen te stroomlijnen is het noodzakelijk dat de referentiearchitectuur wordt vertaald naar uw eigen organisatie.
Meer informatie over de Referentie architectuur vindt u in de bijlagen. Als u geïnteresseerd bent in ondersteuning kunt u contact op nemen met Han Huizinga, hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: