Nieuws

VGN stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO

23 juni 2017

Op 22 juni 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VGN ingestemd met het behaalde onderhandelaarsresultaat over de CAO Gehandicaptenzorg. Medio juli horen wij of MEE NL en de vakorganisaties ook instemmen.

Als ook MEE NL en de achterbannen van FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat is de CAO bekrachtigd.

Wij werken ondertussen aan de vaststelling van de definitieve CAO-tekst. Zodra deze door CAO-partijen is vastgesteld zullen wij de tekst van de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg bekend maken via de website.

Belangrijkste afspraken uit de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg zijn:


Looptijd

27 maanden, van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Structurele loonsverhogingen
  • 1 oktober 2017 1,3%
  • 1 juni 2018 2,1%
  • 1 januari 2019 0,5%

Eenmalige uitkering
  • 0,8% over het feitelijk verdiende salaris in 2017 aan alle op 1 december in dienst zijnde werknemers.

Financiële tegemoetkoming ORT

Partijen hebben een schikking getroffen over het geschil aangaande de onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie in het verleden. In het laatste kwartaal wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan medewerkers die onregelmatig werken van 8,3% over de uitbetaalde ORT in 2012 t/m 2015. Over enkele dagen publiceren wij op deze website de meest gestelde vragen over deze schikking.

Verder hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over:
  • PBL en scholing
  • Vergoeding van registratiekosten in het SKJ of RGS
  • De invoering van FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018
  • Gezinshuisouders
  • Uitbreiding ambtelijke ondersteuning OR
  • Vergroten toegankelijkheid CAO via CAO-app of responsive website.

Toelichting en vragen

Nadat de tekst voor de nieuwe CAO is vastgesteld zal de VGN een bijeenkomst organiseren om de gemaakte afspraken toe te lichten.

Indien u als werkgever vragen heeft over het onderhandelaarsresultaat kunt u contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN: iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op 030-2739719 of per e-mail: caohelpdesk@vgn.nl

Werknemers kunnen met vragen contact opnemen met één van de vier vakorganisaties.

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: