Nieuws

VGN vraagt aandacht van politiek voor gevolgen corona

18 maart 2020

De VGN heeft een brief gestuurd aan het ministerie van VWS en de fractieleiders van de politieke partijen in voorbereiding op het plenaire debat over de coronacrisis vanmiddag om 13.00 uur. In deze brief vraagt de VGN aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis in de gehandicaptensector.

VGN vraagt specifiek aandacht voor het gewijzigde beleid van beperkt testen op het coronavirus, omdat dit slecht aansluit op de situatie in onze sector, waardoor mensen met een beperking niet getest en dus niet - of mogelijk zelfs ten onrechte - onderworpen worden aan isolatie en andere beperkende maatregelen met vergaande implicaties.

Ook wordt in de brief aandacht gevraagd voor de inmiddels minimale voorraad van beschermingsmiddelen in de sector; de financiële zorgen die er bij zorgaanbieders bestaan om de zorg aan cliënten te kunnen continueren; en de (soms geweigerde) opvang door scholen en kinderopvanglocaties van kinderen van pedagogisch medewerkers uit onder andere de jeugdzorg.

Het plenaire debat over Corona begint om 13.00 uur en is live te volgen

U kunt de Kamerbrief lezen in de bijlage.

Redactie VGN