Nieuws

VGN vraagt aandacht voor onkosten bij ‘gasloos’ maken van woonwijken

24 januari 2022

De ministeries van BZK en EZK werken het Klimaatakkoord uit. Als onderdeel van deze uitwerking voor de Gebouwde Omgeving, is er een wet in voorbereiding die gemeenten de bevoegdheid gaat geven tot het stellen van lokale regels om de transitie naar duurzame alternatieven te bevorderen. De VGN heeft via een internetconsultatie gereageerd.

aardgasvrijer

Het betreft de ‘wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie’. Het bevat voorstellen die van belang zijn voor de gemeentelijke planvorming van de wijkgerichte verduurzaming van de bestaande gebouwen. Het Rijk wil de energietransitie zoveel mogelijk faciliteren en onnodige belemmeringen weg nemen. De VGN attendeert op de doorzettingsmacht die gemeenten krijgen, bijvoorbeeld bij het ‘gasloos maken van woonwijken’. Dat kan grote gevolgen hebben voor de lokale gebouwen van onze leden. We vragen hiervoor financiële compensaties.

De volledige reactie treft u aan in de bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: