Nieuws

VGN vraagt de Tweede Kamer wijziging van de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

02 november 2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat (zorg)organisaties per juli 2019 het bevoegd gezag informeren over het nemen van energiebesparende maatregelen. De VGN voorziet grote administratieve last door deze onnodige operatie.

brandende lamp

Op 3 oktober heeft minister Wiebes een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin voor (zorg)instellingen per juli 2019 een zogenoemde informatieplicht wordt opgenomen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen worden vervolgens opgesomd in een per januari 2019 aan te passen Erkende Maatregelenlijst (EML). Zorgorganisaties moeten aangeven of ze deze (vaak korte termijn) maatregelen hebben genomen. Zo niet, dan dreigen handhaving en boetes.
De VGN heeft samen met ActiZ, GGZNederland, de NFU en de NVZ de Tweede Kamer geattendeerd op de hierdoor dreigende administratieve last en op het gebrek aan eenheid in het Kabinetsbeleid waar instellingen veel ‘last’ van krijgen. In de brief refereren we aan de onlangs gesloten Green Deal waarin geen informatieplicht wordt genoemd en aan het ‘gedoe’ rond de verplichte energie-audits vanaf 2015. We melden de Kamer dat we juist een ambitieuze aanpak met VWS hebben afgesproken over de verduurzaming van de instellingen. Die aanpak is zelfs breder dan slechts energiebesparing; het betreft ook circulariteit en een gezonde leefomgeving. Maar wel op basis van inzet en vertrouwen, niet op basis van verplichte normering voor de korte termijn met toezicht en handhaving en dreigende boetes. Tenslotte vragen we de Kamer om bij de minister de benodigde ruimte voor de zorgsector te bepleiten, nl. duurzaamheidsbeleid op basis van de Green Deal. Daarbij past geen informatieplicht met dreigende handhaving.

De brief aan de Tweede Kamer voegen we als bijlage toe.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: