Nieuws

VGN vraagt meer aandacht voor problematiek moeilijk plaatsbaren

11 mei 2017

Op woensdag 31 mei a.s. voert de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over het Gehandicaptenbeleid met staatssecretaris Van Rijn (VWS) in Den Haag. De VGN vraagt in de vorm van een brief aandacht van de Tweede Kamer voor de problematiek rondom ‘moeilijk plaatsbaren’ in de gehandicaptenzorg. Het is noodzaak dat er meer maatwerk komt voor thuiswonende kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.

In de brief aan de Tweede Kamer onderstreept de VGN het belang van investeren in participatie en het belang van onderwijs voor mensen met een beperking. Dit is heel belangrijk in het kader van het Implementatieplan VN Verdrag.

Ook vraagt VGN (financiële) steun bij het realiseren van haar ambities op het gebied van kwaliteit en innovatie in de gehandicaptenzorg. Wij pleiten voor een brede arbeidsmarktcampagne om de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

De volledige tekst van de brief vindt u in de bijlage.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: