Nieuws

VGN vraagt NZa verder onderzoek naar de NHC

02 maart 2018

De NZa onderzoekt momenteel op aandringen van de VGN in hoeverre de regelgeving over brandveiligheid en duurzaamheid is gewijzigd en daardoor een opwaarts effect heeft gehad op de bouwkosten zonder dat daar in de NHC extra vergoeding tegenover staat. De VGN is daarnaast ook van mening dat maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen tot extra kosten leiden bij kwalitatief goede bouw. Ook die ontwikkeling moet volgens de VGN onderzocht worden met het oog op eventuele verdere aanpassing van de NHC.

Geld

In september 2017 informeerden we u over de analyse van de NHC die de VGN heeft laten uitvoeren door nCZB. Het onderzoeksbureau concludeerde dat diverse onderdelen waaruit de NHC is opgebouwd aan herijking toe zijn. Zo zijn de ontwikkelingen in brandveiligheidsbeleid en duurzaamheidsbeleid niet meegenomen bij tussentijdse aanpassingen van de NHC. Dit heeft de VGN met de NZa besproken. 
De NZa heeft inmiddels die handschoen opgepakt en laat TNO onderzoeken in hoeverre de regelgeving tussen 2008 (de oorsprong van de NHC’s) en 2018 met betrekking tot brandveiligheid en duurzaamheid is gewijzigd. Mogelijk leidt dat tot aanpassing van de NHC. Het onderzoek loopt momenteel en de VGN is daarbij betrokken. 

Daarnaast is de VGN van mening dat er maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen zijn geweest die in de afgelopen jaren hun impact hebben gehad op de kwaliteit van de bouw. Te denken valt aan de toenemende technologische ontwikkeling zoals glasvezelbekabeling en Wifi. Deze ontwikkelingen zijn echter niet tot nauwelijks in de NHC verwerkt. De VGN heeft de NZa in februari per brief gevraagd ook hiernaar onderzoek te (laten) doen. De brief waarin we dat aan de NZa voorleggen, voegen we als bijlage toe. We hebben nog geen antwoord, maar houden u uiteraard van nieuwe stappen op de hoogte.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: