Nieuws

VGN publiceert studie naar analyse NHC

28 september 2017

De NHC moet worden aangepast voor brandveiligheid met rond de €30-40 per m2 en met een paar duizend euro per plaats voor ICT en domotica. Dat concludeert nCZB, in een studie over de NHC in opdracht van de VGN.

pen ligt op opengeslagen boek

In maart 2017 informeerden we u over de opdracht die de VGN heeft gegeven aan het bureau nCZB om een analyse te maken van de factoren die relevant zijn als de NHC vandaag opnieuw zou moeten worden vastgesteld. Het rapport is eind juli opgeleverd en inmiddels aangeboden aan de NZa die er volgens de VGN nu verder mee aan de slag moet, om de tarieven te herijken per 2019. 


Het bureau nCZB constateert dat de NHC’s in feite zijn vastgesteld op oude beschrijvingen van de ZZP’s en dat hedendaagse wensen van cliënten niet verwerkt worden bij periodieke herijkingen. In feite is er al jaren lang niet herijkt. 
Verder concludeert nCZB dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met privacyaspecten, dat brandveiligheid helemaal niet in de NHC is verwerkt en dat ook de inventariscomponent aangepast moet worden. In totaal zijn 12 aspecten onderzocht, waarvan we hierboven 5 noemden. Het hele rapport voegen we als bijlage bij.

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie van leden van de VGN. In de Bestuur adviescommissie–bedrijfsvoering werden de conclusies herkend. De NZa heeft aangegeven de resultaten mee te nemen bij het periodieke ZZP-onderhoud. We hebben de NZa inmiddels aangeboden dat de VGN en haar leden bereid zijn tot hulp en tot het leveren van voorbeelden bij de verdere analyses die de NZa zal maken. Over de voortgang houden we u op de hoogte.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: