Nieuws

VGN zoekt deskundigen op het gebied van berichtenverkeer

29 mei 2017

Sinds de decentralisatie is de (standaard) gegevensuitwisseling in de keten met gemeenten van steeds groter belang. Gezien de ontwikkelingen rondom keteninformatisering en om de inbreng van zorgaanbieders in het ISD programma te verbeteren ben ik op zoek naar medewerkers van VGN leden die kennis en ervaring hebben met keteninformatisering en daar vanuit het oogpunt van informatie architectuur, software en techniek van aanbiederskant in mee kunnen en willen denken. 

Het betreft in dit geval specifiek gegevensuitwisseling en berichtenverkeer in het sociaal domein, dus onder Jeugdwet en Wmo2015.

Meer weten? 

Wanneer je je aangesproken voelt kun je bellen of mailen met Han Huizinga, 06 13197186 of hhuizinga@vgn.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: