Nieuws

Vilans en Movisie lanceren In voor Mantelzorg

08 mei 2014

In voor Mantelzorg richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. Zij kunnen een innovatietraject volgen, waarin ze concrete maatwerkadviezen krijgen over hoe zij mantelzorgers beter kunnen ondersteunen en hoe ze de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers kunnen verbeteren. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Er is hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vilans en Movisie begeleiden het programma.

Innovatietrajecten organisaties

Innovatie en implementatie staan centraal bij In voor Mantelzorg, dat hiermee de werkwijze volgt van het succesvolle In voor zorg!

De kennis die in deze trajecten wordt opgedaan, verspreidt In voor Mantelzorg via onder andere webinars, zodat de gehele zorgsector van de ervaringen kan profiteren. Bijzonder element is een campagne om zorgmedewerkers op te leiden tot ambassadeurs die op inspirerende wijze met het onderwerp samen met mantelzorgers in hun organisatie aan de slag gaan.

De bedoeling is om 80 organisaties en 2500 medewerkers te bereiken en hen te ondersteunen bij een toekomstbestendige visie op mantelzorg. De belangen-, beroeps- en brancheorganisaties zullen hierbij regelmatig worden geconsulteerd voor advies.

Motie Van der Staaij

Met het programma In voor Mantelzorg geeft het ministerie van VWS handen en voeten aan een deel van de motie Van der Staaij c.s. van 30 oktober 2013, waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning van mantelzorgers. In deze motie is ook aandacht gevraagd voor ondersteuning van gemeenten en werkgevers. Gemeenten krijgen eveneens een financiƫle impuls waarmee ze zelf met hun maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, gebruik kunnen maken van het programma.

Meer over het programma In voor Mantelzorg maken Vilans en Movisie begin mei bekend. Vanaf dan kunnen organisaties zich aanmelden voor een innovatietraject en is meer duidelijk over criteria en voorwaarden waaraan een project moet voldoen.