Nieuws

Visio en Promens Care tekenen samenwerkingsovereenkomst

24 oktober 2013

Als het aan Koninklijke Visio en Promens Care ligt, wordt er veel meer werk gemaakt van het opsporen van visuele beperkingen, zoals slechtziendheid en blindheid bij mensen met een verstandelijke beperking. De zorginstellingen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op slechtziend- en blindheid, maar geven ook minder snel aan dat zij niet goed zien. Eenvoudig te behandelen oogproblemen, zoals een brilafwijking of leesbrilbehoefte blijven te lang onbehandeld en kunnen onnodig tot zichtbeperking leiden. Bovendien kan niet herkende en onbehandelde slechtziendheid leiden tot probleemgedrag, of nog erger tot functioneren op een lager niveau.

Koninklijke Visio en Promens Care slaan nu de handen ineen, om in een zo vroeg mogelijk stadium slechtziendheid of blindheid bij verstandelijk gehandicapten te onderkennen. Een gespecialiseerd team van Koninklijke Visio gaat cliƫnten van Promens Care onderzoeken op slechtziendheid. Bovendien adviseert en traint dit team cliƫnten en hun begeleiders in het omgaan met de visuele beperking.