Nieuws

Visio tekent convenant Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen

26 april 2013

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek en Hanzehogeschool Groningen, kenniscentrum CaRES bekrachtigen en intensiveren de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs voor mensen met een ernstige meervoudige (visuele-, auditieve- en verstandelijke) beperking.

Visio participeert in wetenschappelijk onderzoek om het nut en effect van haar diensten aan te tonen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool Groningen zoeken de verbinding met de praktijk met als doel het intensiveren van praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling. Vanuit dit perspectief tekenen Visio, RUG en Hanzehogeschool een convenant.

Al geruime tijd zetten de organisaties zich in om gezamenlijk toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs uit te voeren. Het doel is de diagnose, begeleiding en participatie van kinderen en volwassenen met een ernstige, meervoudige beperking te verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis.

De intensivering van de samenwerking biedt een directe mogelijkheid om de integratie van kennisontwikkeling met praktisch handelen te bevorderen. Zo zijn er reeds gezamenlijk meetinstrumenten en interventies ontwikkeld om mensen met een ernstige meervoudige beperking, motorisch meer te activeren.