Nieuws

VNG-directeur Kriens wijst gemeenten op serie aandachtspunten

07 oktober 2014

In een brief aan alle Wmo-wethouders laat VNG-directeur Jantine Kriens weten zich zeer bewust te zijn van de omvang en de complexiteit van de Wmo-decentralisatie voor alle partijen. ‘We vangen signalen op over het inkooptraject, zowel positieve voorbeelden als zorgelijke signalen’. Kriens laat in de brief weten nauw in contact te zijn met brancheorganisaties als VGN en zich te realiseren dat daar veel zorgen en klachten over inkooptrajecten binnenkomen. Ze pleit sterk voor een decentrale aanpak om die zorgen het hoofd te bieden.

In de brief heeft de directeur een aantal aandachtspunten benoemd en van een reactie voorzien. De punten vormen in feite een aanbeveling aan gemeenten. Het schrijven begint met de vaststelling dat zorgaanbieders zich niet altijd bekend zullen maken, om hun relatie met de gemeente niet onder druk te zetten. ‘We zullen hiermee zorgvuldig én pragmatisch moeten omgaan. Bestaat er een risico voor de continuïteit van zorg en ondersteuning, dan zal de VNG eventueel samen met VWS actie ondernemen’.

 

Aandachtspunten

Daarna volgt een serie aandachtspunten. Te beginnen met de doorgevoerde tariefkortingen. VNG doet geen uitspraken over aanvaardbare kortingspercentages, die hoger zijn dan de 11 procent die het Rijk kort. Transparantie is wel van belang, schrijft Kriens, net als de ruimte die gemeenten aanbieders moeten geven om hun bedrijfsvoering gefaseerd aan te passen. Daarbij raadt ze gemeenten aan om met aanbieders in gesprek te blijven over de mogelijkheden om de zorg in lijn met de lopende indicatie anders aan te bieden.

Waarschuwing

Op het aandachtspunt ‘kortdurend verblijf’ verduidelijkt VNG voor haar leden dat de bijbehorende zorg ook moet worden ingekocht: verpleging, ondersteuning bij persoonlijke verzorging en begeleiding. Voor wat betreft ‘vervoer’ adviseert VNG rekening te houden met verschillende vormen en de bijbehorende kosten. Het aandachtspunt Social return on investment kreeg een advies met een waarschuwende toon: Neem alleen sociale return op als dit realistisch is en waargemaakt kan worden. Eventuele negatieve gevolgen, zoals verdringing op de arbeidsmarkt en instroom van nieuwe werklozen, moeten van te voren worden onderzocht.

Administratieve lasten

De administratieve lasten vormen een uitvoerig aandachtspunt in de ‘adviesbrief’ van VNG. Maak gebruik van iWmo standaarden en geef uw ICT-leverancier opdracht om deze standaarden in te bouwen, luidt het voorstel. En geef de aanbieder een overgangsperiode om noodzakelijke VOG’s en BIG-registraties te realiseren. Niet alles hoeft in 2015 al klaar te zijn…

Samenvattend spreekt de VNG-directeur de wens uit 'dat VNG met deze brief een bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de samenwerking van gemeenten en aanbieders, om de decentralisatie-opdracht tot een goed einde te brengen.’

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven