Nieuws

VNG-handreiking corona-meerkosten voor landelijke inkoop Jeugdwet en Wmo

13 november 2020

De VNG heeft de landelijke afspraken over de vergoeding van meerkosten door corona uitgewerkt in een handreiking voor de landelijke inkoop Jeugd en Wmo (LTA). Deze handreiking is richtinggevend voor de door de VNG gecontracteerde functies in het LTA.

Uitgangspunt van de handreiking zijn de eerder gemaakte landelijke afspraken over de meerkosten in de Jeugdhulp en de Wmo. De VNG kiest voor een landelijke handreiking voor het LTA omdat het aantal cliënten zeer beperkt is en de spreiding over het land groot. De uitwerking geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe worden de meerkosten bepaald?
 • Hoe worden de meerkosten verdeeld over de individuele gemeenten?
 • Hoe worden de meerkosten vastgesteld?

Meer informatie over de handreiking is te vinden op de site van de VNG. 

  Renate Reusch
  Wil je meer weten?
  Neem contact op met Renate Reusch

  Deze pagina is een onderdeel van: