VNG presenteert visie op sociaal domein

Bouwen op de kracht van burgers. Dat is de titel van de notitie waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar visie presenteert op een samenhangende aanpak van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd. Voor instellingen in de gehandicaptenzorg is de notitie interessant, want het geeft hen een kijkje in de manier waarop gemeenten de drie decentralisaties gezamenlijk oppakken.

De VNG verspreidt de notitie onder gemeenten, Kamerleden en organisaties in het sociale domein. Daarnaast is de notitie ook aangeboden aan de onderhandelaars en informateurs voor de kabinetsformatie.

Wat komt aan bod?
In de notite komt allereerst de visie van gemeenten op een integrale aanpak op het sociale domein aan bod. Daarna beschrijft de VNG aan de hand van zeven principes hoe optimale ondersteuning aan burgers eruit kan zien. Deze principes worden vervolgens vertaald in vervolgstappen, voorstellen voor wettelijke borging en een invoeringsagenda. Aan het eind van de notitie is een tekstvoorstel voor het Regeerakkoord opgenomen, waarin de kern wordt gepresenteerd.

Lees hier de notitie Bouwen op de kracht van burgers.