Nieuws

Vooraankondiging aanlevering Vragenlijst kerngegevens kwaliteit 2020

Leestijd: 2 minuten
02 maart 2021

Begin februari 2021 heeft overleg en besluitvorming plaatsgevonden over de vragenlijst kerngegevens in de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz). Er zijn drie belangrijke onderwerpen waar wij aanbieders middels deze vooraankondiging van op de hoogte willen stellen.

Beeld Kwaliteitskader

Deze drie onderwerpen zijn:

  1. Deadline aanlevering vragenlijst kerngegevens inclusief kwaliteitsrapport 2020 is: 1 juni 2021;
  2. Afspraak betrokken partijen over opname van jaarlijkse analyse WZD in het kwaliteitsrapport; 
  3. Oproep stuurgroep kkghz om 3 dilemma’s met betrekking tot COVID-19 op te nemen in het kwaliteitsrapport 2020.

1) Aanlevering kerngegevens: 1 juni 2021

Na een inventarisatie bij leden, is besloten om de deadline voor aanlevering van de vragenlijst inclusief de kwaliteitsrapporten weer zoals gebruikelijk op 1 juni 2021 te zetten. Dit had de voorkeur van leden zelf en de stuurgroep wil deze voorkeur volgen. Indien in de loop van de komende weken blijkt dat het als gevolg van de tweede/ derde golf toch lastig wordt om deze deadline te halen, kan de stuurgroep alsnog besluiten om breed uitstel aan te vragen bij het Zorginstituut.

2) Analyse Wet zorg en dwang in kwaliteitsrapport vanaf 2020

De Vragenlijst kerngegevens 2020 is geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft het verwijderen van 1 van de 7 hoofdvragen. De hoofdvraag over ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ (met 5 bijbehorende subvragen) is, gezien de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met relevante partijen over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd), overbodig geworden. Eén van deze afspraken betreft o.a. de verplichte jaarlijkse analyse in het kader van de Wzd. Deze afspraak operationaliseren we door deze analyse over onvrijwillige zorg (kwantitatief en kwalitatief), structureel een plek te geven in het kwaliteitsrapport met ingang van de aanlevering in 2021. (Dit heeft betrekking op de beschikbare gegevens over 2020). 

Het kwaliteitsrapport maakt deel uit van de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsinformatie conform het kkghz. Daarmee voorkomen we tevens dat aanbieders worden opgezadeld met dubbele administratieve lasten.

3) Corona dilemma’s benoemen in kwaliteitsrapport

De stuurgroep kkghz roept aanbieders op om in het rapport over 2020 stil te staan bij COVID-19 door expliciet 3 dilemma’s te benoemen waar aanbieders tegenaan zijn gelopen en hoe deze zijn opgepakt. De stuurgroep denkt dat het voor alle betrokken partijen waardevol is om iets terug te lezen over de uitdagingen waar aanbieders in de gehandicaptenzorg het afgelopen jaar mee te maken hebben gekregen en welke inzichten hen dat heeft opgeleverd.

Tot slot

Uitgangspunt van de stuurgroep kkghz is nog steeds dat de vragenlijst kerngegevens op termijn wordt afgebouwd, omdat het streven is dat alle informatie een plek heeft in de zeven landelijk vastgestelde thema’s van het jaarlijkse kwaliteitsrapport. 

Vragenlijst kerngegevens 2020

In de bijlage vindt u de definitieve vragenlijst kerngegevens 2020 zoals deze is goedgekeurd door het Zorginstituut op 23 maart 2021.

Aanbieders ontvangen eind maart bericht van het Zorginstituut en Mediquest over het aanleveren van de kerngegevens kwaliteit 2020 en de wijze waarop dat dient te gebeuren. Uiterlijk 1 juni 2021 moet alle informatie binnen zijn.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: