Nieuws

Vooraankondiging Vragenlijst Kerngegevens ghz 2021

17 februari 2022

Eind januari 2022 heeft de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz), besloten om geen wijzigingen aan te brengen in de vragenlijst kerngegevens voor komend jaar. Belangrijkste reden hiervoor is het actualisatietraject van het kkghz dat momenteel loopt. In deze actualisatie zal ook een besluit worden genomen over de wens om de vragenlijst kerngegevens helemaal af te schaffen. Zodra daar een besluit over is genomen, zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Beeld Kwaliteitskader

Aanlevering kerngegevens 2021: 1 juni 2022

De deadline voor de aanlevering van de vragenlijst inclusief het kwaliteitsrapport blijft ook dit jaar zoals bekend op 1 juni (2022) staan. U zult via de gebruikelijke route bericht krijgen van zowel het Zorginstituut en Mediquest over de wijze van aanlevering van de vragenlijst.

Jaarlijkse (kwalitatieve) analyse onvrijwillige zorg

Ook dit jaar maakt de kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd onderdeel uit van het kwaliteitsrapport. Als gevolg van deze toevoeging in het kwaliteitsrapport, kon één van de hoofdvragen uit de Vragenlijst kerngegevens (met 5 bijbehorende subvragen) over ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ worden verwijderd. 

Omdat de analyse over de toegepaste onvrijwillige zorg voor aanbieders in de gehandicaptenzorg in het kwaliteitsrapport wordt opgenomen, is het nodig dat het kwaliteitsrapport op twee plekken wordt ingediend:

  • Via de Vragenlijst Kerngegevens (via Mediquest) bij het Zorginstituut Nederland
  • Via Mijn IGJ[1] direct bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo kan de IGJ alle analyses tegelijk beoordelen, op een adequate en efficiënte manier.

Vragenlijst kerngegevens 2021

In de bijlage vindt u de vragenlijst kerngegevens 2021. U ontvangt begin maart bericht van het Zorginstituut Nederland en Mediquest over het aanleveren van de kerngegevens kwaliteit en de wijze waarop dat dient te gebeuren. Uiterlijk 1 juni moet alle informatie binnen zijn.

 

[1] Mijn IGJ is het portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. De link hier naartoe en verdere informatie hierover staat op de website van de IGJ: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd en via de Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: