Nieuws

vooraankondiging: factsheets Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens

27 juni 2017

De VGN maakt een informatie factsheet over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met daarbij een stappenplan. Vanaf 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.  Met deze factsheet AVG wordt u geïnformeerd over de nieuwe verplichtingen en welke acties u als zorgaanbieder moet doen.  De bestaande factsheet omgaan met persoonsgegevens in Wmo en Jeugdwet krijgt vanwege de AVG een update (samenhang) en wordt daarnaast aangevuld voor de Wlz. De factsheet AVG zal in de loop van de zomer verschijnen. Kort daarna volgt de update van de factsheet omgaan met persoonsgegevens.
 

Deze pagina is een onderdeel van: