Nieuws

Vooraankondiging subsidie voor Palliatieve zorg

17 november 2013

Op 3 maart 2014 gaat weer een subsidieronde van start bij het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) van ZonMw. Zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, kunnen dan een subsidieaanvraag indienen voor de implementatie van een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ in de eigen organisatie.

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) van ZonMw  stimuleert en ondersteunt zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen en zo de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Dit programma biedt zorgaanbieders in vier subsidierondes (2012 tot 2016) mogelijkheden om projectvoorstellen in te dienen.

Werkwijze
Het programma wil zorgaanbieders stimuleren om op een meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg te verlenen. Daarom heeft een onafhankelijk commissie van experts uit onderzoek en de zorg een aantal ‘Goede Voorbeelden’  geselecteerd, die hun nut in de praktijk hebben bewezen en navolging verdienen. Het zijn ‘best practises’ die bijdragen aan de speerpunten van het Verbeterprogramma:

  • patiënten sterven op de plek van hun voorkeur;
  • patiënten en naasten voeren zelf de regie;
  • de zorg is goed op elkaar afgestemd;
  • patiënten krijgen zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarde;
  • er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

Voor de implementatie van deze goede voorbeelden stelt het programma subsidie beschikbaar. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend door zorgaanbieders die verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg . De aanvraag wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit, waaronder methodisch verbeteren. De verbeterprojecten moeten binnen een jaar worden afgerond. Het NIVEL voert een evaluatieonderzoek uit om inzicht te krijgen op de effecten en resultaten van de verbeterprojecten. Vanuit de eerste subsidieronde in 2012 zijn nu al 17 projectteams aan de slag. De tweede subsidieronde gaat op 14 maart van start. Het aanbod van Goede Voorbeelden voor het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, wordt voor deze tweede subsidieronde nog uitgebreid. 

Planning en verdere informatie
De planning vindt u op de website van ZonMw. Voor verdere informatie zie de bijgevoegde factsheet. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Emma van Dongen, secretaris VPZ: 070-34 95 362, dongen@zonmw.nl.

Wilt u meedoen aan het Verbeterprogramma? Neemt dan contact op met de netwerkcoördinator palliatieve zorg: http://www.palliatief.nl/ZorgKiezen/Netwerkenpalliatievezorg.aspx

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten