Voortgang behandeling wetsvoorstel Wlz

Over het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) zijn inmiddels twee vragenrondes gehouden in de Tweede Kamer. Na het reces (begin september) wordt de wet verder behandeld, een exacte datum is nog niet gepland.

wlz

Vragenrondes

Over de eerste vragenronde hebben we eerder bericht. In de tweede vragenronde waarvan de antwoorden eind juni zijn verschenen, zijn wederom veel vragen gesteld. De VGN constateert echter dat er weinig nieuws in de antwoorden staat. Wat wel duidelijk is geworden:

  • De zorgprofielen blijven nagenoeg gelijk aan huidige zorgzwaartepakketten, maar zonder de uren.
  • De meerzorgregeling blijft bestaan. Voor bekostiging van zorg voor mensen met een behoefte aan substantieel meer zorg dan opgenomen in de hoogste ZZP blijft ook in de Wlz-bekostiging de regeling Meerzorg bestaan.  De rol van het CCE daarbij verandert niet.
  • Het wordt mogelijk om tussen de contracteerruimte zorg in natura en het kader voor PGB te schuiven. De staatssecretaris bepaalt op 2 momenten of hij het toestaat:
    • na advies NZa in mei 2015;
    • op verzoek van zorgkantoren bij herschikking (november 2015).
  • Er komen experimenten met persoonsvolgende bekostiging in de ouderenzorg.
     

Vervolg

De VGN blijft bij de Kamerleden aandacht vragen voor de standpunten en aandachtspunten in de Wlz. Waar mogelijk wordt dit in samenwerking met clientenorganisaties en/of andere branches opgepakt.

Deze pagina is een onderdeel van