Nieuws

VPB plicht Jeugdzorginstellingen

03 november 2016

Door de transitie is een gedeelte van de AWBZ (de Jeugdzorg) overgegaan naar de Jeugdwet.Zolang de Jeugdzorg vanuit de AWBZ door indicaties toegekend werd, was het zorg en viel dit onder de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
Onder de Jeugdwet is die traditionele zorgvrijstelling onder druk gekomen. Reden hiervan is dat in de Jeugdwet de werkzaamheden die eerder nog kwalificeerden als zorg (zoals begeleiding) voortaan niet meer altijd als zodanig worden beschouwd. Dit betekent feitelijk dat alle traditionele zorginstellingen met een grote jeugdzorgpoot (tot 18 jaar) direct in gevaar zijn omdat de Belastingdienst vindt dat de Jeugdzorg feitelijk niet onder de Vpb-vrijstelling valt.
Voor 2015 is dat niet meer reparabel. Er was een beweging op gang gekomen om samen met het Ministerie van VWS richting Financiën te bepleiten dat de Jeugdzorg een eigen vrijstelling moest krijgen in de wet. Financiën is daarop teruggekomen en geeft aan dat het niet onder de vrijstelling valt. De conclusie is vooralsnog dat de Jeugdzorg niet onder de Vpb-vrijstelling gaat vallen. Ook voor instellingen die naast Jeugdzorg nog in de andere domeinen opereren kan dat een probleem worden als het deel Jeugdzorg groter is dan 10% en de instelling winst maakt. Als een instelling een significant deel Jeugdzorg heeft binnen de organisatie, lijkt afsplitsing (in een aparte juridische entiteit) wellicht de meest aangewezen weg. Daarmee wordt in elk geval voorkomen dat de gehele instelling Vpb-plichtig wordt. Overigens speelt de Vpb alleen als er daadwerkelijk winst wordt gemaakt (meer dan 15.000 euro) en moet het deel van de activiteiten dat niet kwalificeert als zorg, groter zijn dan 10%.
Tot zover de stand van zaken op dit moment. De ministeries VWS en Financien zijn nog in gesprek maar het verloopt stroef. Niet te zeggen is of de Vpb-plicht alsnog van tafel gaat voor de Jeugdzorg. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte.
 

Deze pagina is een onderdeel van: