Nieuws

Vragen VGN over wetsvoorstel wijziging Gezondheidswet

02 februari 2015

VGN heeft met de zorgbranches (BoZ) aan de Tweede Kamer vragen gestuurd voor haar inbreng op 5 februari van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg. Met dit wetsvoorstel wil VWS de grondslag regelen, zodat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) actief inspectiegegevens en andere aangewezen informatie openbaar moeten maken.  

Korte inhoud wetsvoorstel.

De kern van het wetsvoorstel (TK, vergaderjaar 2014-2015, 34 111) wordt gevormd door een opsomming van categoriën van informatie die voor openbaarmaking door de inspecties in aanmerking kunnen komen. Het varieert van aanzeggingen tot het instellen van verscherpt toezicht op instellingen en beroepsbeoefenaren en van waarschuwingen tot het nemen van een besluit waarbij een vergunning (Warenwet) wordt ingetrokken. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt nog nader geregeld welke informatie daadwerkelijk openbaar gemaakt zal worden worden.

Brief VGN en Boz-partijen

In de toelichting wordt bij de opsomming bij het onderdeel  'uitkomsten van controle en onderzoek' gesproken over een breed spectrum. Daar zou volgens ons alle informatie waarover de toezichthouder beschikt onder kunnen vallen. Wij vinden dat daarmee via de route van de AMvB een carte blance gegeven wordt en de TK buiten spel staat. Ook vinden we dat bij actieve openbaarmaking door de IGZ en de andere inspecties meer waarborgen voor zorgorganisaties moeten komen. Daarnaast hebben we aangegeven dat in de wet geregeld moet zijn dat bij het openbaar maken van de toezichtgegevens ook de reactie van de betreffende zorgorganisatie gepubliceerd moet worden.

Daarnaast hebben we een aantal vragen gesteld. U vindt deze in onze brief (bijlage). Daarin hebben we tevens aangekondigd dat we afhankelijk van de antwoorden van de minister een inhoudelijk standpunt zullen innemen.

Deze pagina is een onderdeel van: