Nieuws

Vroeg erbij: Integrale Vroeghulp in elke gemeente

30 januari 2018

Anne-Riet van Haaren is coördinator Integrale Vroeghulp en Expertiseteam voor de regio Midden-Brabant. In een interview legt zij uit waarom het van groot belang is dat er naast het ‘0 -100 jaar team’ een speciaal expertteam is voor het jonge kind. Ook voor andere regio's is haar verhaal waardevol.

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan jeugdhulpaanbieders en gemeenten samen aan de lat. Aan de jeugdregio’s wordt gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Zo komt een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen.

Maar hoe kunnen we ‘complexe zorgvragen op latere leeftijd’ voorkomen? Vroegtijdige signalering bij jonge kinderen en passende hulp op zeer jonge leeftijd blijkt effectief te zijn. Dit moet dan wel komen van ‘de beste mensen aan de voorkant van de zorg’. Ook in het zorglandschap specialistische jeugdzorg begint men oog en oor te krijgen voor expertteams aan het begin van de zorgketen, de IVH experteams.

In een interview vertelt Anne-Riet van Haaren (coördinator IVH van regio Midden-Brabant) waarom het van groot belang is dat er naast het ‘0 -100 jaar team’ een speciaal IVH-expertteam is voor het jonge kind. Lees de ervaringen en tips van Anne-Riet van Haaren in het interview op de VNG-site. 

Deze pagina is een onderdeel van: