Nieuws

VU ontwikkelt methode voor ouders met visueel beperkt kind

01 maart 2013

Onderzoekers van de VU in Amsterdam hebben een subsidie van € 150.000 toegekend gekregen van ZonMW-Inzicht. Hiermee voert de VU onderzoek uit naar het Effect van VIPP-V binnen de begeleiding aan ouders van (zeer) jonge kinderen met een visuele of visuele-en verstandelijke beperking. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met Bartiméus en Koninklijke Visio.

Ouders hebben behoefte aan hulp om goed contact op te kunnen bouwen met hun slechtziende of blinde baby. Hiervoor bestaat nog geen bewezen effectieve methode. Videofeedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) is een programma voor opvoedingsondersteuning dat gericht is op het bevorderen van veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam zullen samen met deskundigen van de Universiteit Leiden, Bartiméus en Koninklijke Visio het VIPP programma aanpassen naar VIPP voor ouders van kinderen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperkingen (VIPP-V). Onderzoek zal moeten uitwijzen welke aanpassingen nodig zijn, wat het effect van de methode is op opvoeding en kwaliteit van de ouder-kindrelatie én wat de meerwaarde is ten opzichte van reguliere vroegbegeleiding. Het onderzoek wordt in 2015 afgerond.

Expertise Bartiméus
Bartiméus heeft sinds 2012 een Expertisecentrum 'Gehechtheid en sociale relaties'. Het Expertisecentrum heeft zich gespecialiseerd in alle aspecten van ontwikkeling van gehechtheid en relaties, het ondersteunen van de normale ontwikkeling en het interveniëren in de problemen die hierbij ontstaan. Paula Sterkenburg, werkzaam als GZ-psycholoog bij Bartiméus en schrijfster van het boek Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling: "Wij richten ons op het vergroten, verspreiden, implementeren en benutten van kennis over deze thema's. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met ervaringen uit de praktijk, geven wij aanzet tot verbetering van de dienstverlening."

Bartiméus heeft voor de uitwisseling van theoretische- en praktijkkennis een samenwerking met de afdeling Ontwikkelingspedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.