Nieuws

Wachtlijsten gzsp lopen op

04 mei 2022

In de afgelopen maanden zijn de wachtlijsten voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) gestegen. Van de zorgaanbieders ziet 62% dat de wachtlijst in het afgelopen jaar is toegenomen. Dit blijkt uit een enquête die is uitgezet bij leden van de VGN.

Ontoereikende budgetten

De resultaten van deze enquête bevestigen de signalen over de Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) die de VGN  in het afgelopen jaar (2021) en het begin van 2022 hebben bereikt. Door zorgaanbieders worden oplopende wachtlijsten voor gzsp gezien, met name voor gedragskundige zorg. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de onvoldoende dekkende tarieven en ontoereikende budgetplafonds.

Personeelstekort is groot probleem

Daarnaast wordt er gerapporteerd dat het personeelstekort in de sector ook bijdraagt aan het oplopen van de wachtlijsten. Cliënten moeten daardoor soms lang wachten op zorg. In sommige gevallen kan de wachttijd oplopen tot meer dan een jaar met uitschieters tot twee jaar. De VGN vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en gaat hierover in gesprek met verschillende stakeholders, zoals het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa. 

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: