Nieuws

Wat betekent corona voor dagbesteding en dagbehandeling?

19 maart 2020

Hoe kunnen we cliënten, die op dit moment door het coronavirus niet naar dagbesteding of dagbehandeling gaan, toch ondersteunen in hun thuissituatie? De VGN verzamelt goede voorbeelden om elkaar te helpen en te inspireren.

Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.
Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.

Begrip voor de maatregelen 

Het doel van de huidige maatregelen (17 maart 2020) is niet dat alle locaties voor dagbesteding en dagbehandeling (zoals bijvoorbeeld kinderdienstencentra) volledig moeten sluiten. Wel is het begrijpelijk wanneer deze keuze is gemaakt. Cliënten komen immers vaak (met groepsvervoer) vanuit meerdere adressen bij elkaar, waardoor er een vergroot risico is op verdere verspreiding van het coronavirus.

Dagbesteding en dagbehandeling zijn essentieel 

Echter de gevolgen van sluiting zijn groot, met name voor bepaalde extra kwetsbare doelgroepen, die veel ondersteuning nodig hebben. Zoals kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen of kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met  gedragsproblemen, ggz en/of verslavingsproblemen. Dagbesteding en dagbehandeling is ook essentieel als opvang voor ouders in vitale beroepen of ter ondersteuning van zeer kwetsbare gezinssystemen. Voor deze cliënten en hun omgeving zal de sluiting van voorzieningen leiden tot extra zorg, druk of ontregeling in de thuissituatie. Hoe kunnen we deze cliënten en hun omgeving, woonbegeleiders en ouders hierin ondersteunen? Wat kunnen we hen in deze tijden wel bieden?

We horen dat leden hierover nadenken, hun creativiteit inzetten en initiatieven starten om toch een vorm van daginvulling te organiseren voor de meest kwetsbare groep cliënten. De VGN denkt graag mee! Wij zullen inspirerende initiatieven verzamelen en een plekje geven op onze site. Heeft u een creatieve vorm van begeleiding of dagbesteding voor uw cliënten bedacht? Mail ons op: corona@vgn.nl