Nieuws

Website over Wmo en ACM

25 juli 2014

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een aparte website gemaakt met informatie over de Wmo en mededinging. Hierop staan voor aanbieders en gemeenten tips over de zorgverkoop, respectievelijk inkoop onder de Wmo. Ook ziet u een aantal voorbeelden en vragen met antwoorden.

De Mededingingswet gaat er vanuit dat partijen zelf beoordelen of ze voldoen aan de wet en dus of hun samenwerking per saldo positief uitpakt. Op de website geeft de ACM onder andere een aantal voorbeelden van samenwerking.

De ACM vermeldt ook graag van u te horen welke vragen er leven.

De VGN heeft goede contacten met de ACM en kan uw eventuele vragen, desgewenst geanonimisseerd, voorleggen aan de ACM.  U kunt hiervoor contact opnemen met Tineke Donga tdonga@vgn.nl 030-27 39 624 of 06-1320 2101

Deze pagina is een onderdeel van: