Nieuws

Wegwijzer voor een split incentive bij huren in de zorg

06 oktober 2020

Het split incentive knelpunt: een verhuurder investeert niet in maatregelen voor het verduurzamen van een gebouw als alleen de huurder hiervan profiteert. Hoe verduurzaam je dan een huurpand?

oud ziekenhuis met lege bedden

Stichting Stimular (de werkplaats voor duurzaam ondernemen, waarmee de VGN samenwerkt in het kader van het Milieuplatform Zorg) werkte voor het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg aan een stappenplan voor de zorgsector om te komen tot een 'shared incentive', waarbij er een gezamenlijk belang ontstaat om te verduurzamen. Het stappenplan geeft handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan.

De werkwijze is toegespitst op de zorgsector, maar is ook inzetbaar bij andere organisaties die panden huren bij verhuurders die vergelijkbaar zijn met woningcorporaties.

Ga direct aan de slag met het nieuwe hulpmiddel:

https://dezorgduurzaam.milieuplatformzorg.nl/kennisbank/publicaties

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur