Nieuws

Weinig sociaal contact voor ernstig meervoudig beperkten

05 januari 2017

Aafke Kamstra, orthopedagoog bij ’s Heeren Loo promoveerde vandaag met het onderzoek naar de omvang, aard en frequentie van sociale contacten bij ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB). Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het aantal contactpersonen als de frequentie van de sociale contacten af. Gemiddeld zien zij slechts vijf mensen buiten hun begeleiders om.

Sociale contacten zijn voor iedereen van groot belang en er is geen reden om aan te nemen dat dit niet geldt voor mensen met EMB. Tot voor kort was er amper iets bekend over. Volgens Kamstra zijn de resultaten zorgwekkend: ‘Het blijkt dat mensen met EMB gemiddeld met slechts vijf mensen per jaar buiten hun woonvoorziening contact hebben en dat is grotendeels familie.’

Ook binnen de woonvoorziening is de sociale interactie niet groot. Tussen groepsgenoten onderling wordt amper interactie gezien en het blijkt dat ze daar weinig de kans voor krijgen. Professionals besteden in de praktijk weinig aandacht aan het onderhouden of uitbreiden van de sociale netwerken. De professionals geven aan dit wel belangrijk te vinden, maar weten niet hoe ze dit precies moeten doen. Ze zien het vaak niet als een onderdeel van hun dagelijks handelen.

Maak gebruik van het netwerk

Aafke Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken juist wel te zien als onderdeel van het dagelijks handelen. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met EMB: ‘Het sociale netwerk helpt eenzaamheid te voorkomen, het risico op gezondheidsproblemen te verlagen en participatie mogelijk te maken. Bovendien kan het netwerk opkomen voor de rechten van de persoon met EMB.’

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd binnen de academische werkplaats "Opvoeding en Ondersteuning van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen". Dit is een structureel samenwerkingsverband tussen 's Heeren Loo en de Rijksuniversiteit Groningen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het promotieonderzoek is gezamenlijk gefinancierd. Kijk voor meer informatie op www.sheerenloo.nl/onderzoek.