Nieuws

Wellicht minder bezuiniging op thuishulp

15 februari 2013

Wellicht zullen minder mensen afscheid hoeven nemen van hun vertrouwde thuishulp. Coalitiepartijen PvdA en VVD willen minder bezuinigen op de huishoudelijke hulp voor ouderen en hulpbehoevenden. Ze stellen daarvoor maximaal 750 miljoen euro beschikbaar. Daarmee proberen ze de oppositie te winnen voor het steunen van hun bezuinigingsplannen op de langdurige zorg. Aldus bericht De Telegraaf in haar editie van vandaag.

Het kabinet wil met de transitie van AWBZ-zorg naar gemeenten flink bezuinigen. Voor huishoudelijke hulp is in het Regeerakkoord maar een kwart van het huidige budget beschikbaar. PvdA en VVD willen nu deze bezuinigingen verzachten.

Budget
Het geld hiervoor halen ze van het budget dat voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg; regelt tegemoetkoming extra kosten door ziekte of handicap) gereserveerd was. In het Regeerakkoord staat dat de Wtcg vóór 2014 zou worden opgeheven. Dat levert een besparing op van 649 miljoen euro.
Het oorspronkelijke idee hiervoor is van de Amsterdamse zorgwethouder Van der Burg. ‘Door het geld voor de Wtcg samen te voegen met de 250 miljoen die nog over was uit de pot voor huishoudelijke hulp ontstaat een nieuw budget van 1 miljard euro. Daarvoor zijn gemeenten in staat om zelf een lokaal zorgstelsel op te bouwen voor ouderen en gehandicapten.’

Inkomensafhankelijk
Bijkomend voordeel is dat de gemeenten volgens het nieuwe plan het grootste deel van die nieuwe zorgsubsidie inkomensafhankelijk kunnen maken. Dat kan nu nog niet.

Reactie staatssecretaris
Staatssecretaris Van Rijn vindt het een interessant idee, aldus zijn reactie voor de wekelijkse Ministerraad. Hij vindt het nog te vroeg om het idee uit te voeren, maar gaat er zeker wel goed naar kijken, zo is op de website van De Telegraaf te lezen.

 

Deze pagina is een onderdeel van: