Zorgdebat biedt ruimte voor gesprek met politiek over vervoerskosten

Sommige dames en heren politici hadden behoorlijk wat boter op hun hoofd, oordeelde VGN-directeur Hans Schirmbeck na afloop van het Grote Zorgdebat in Nieuwegein. “Terwijl ze in de praktijk het gehandicaptenvervoer voor de helft weg bezuinigen, riepen ze hier dat het vervoer een verantwoordelijkheid van de overheid is. Volgens mij valt dat niet echt te rijmen”.

Eén van de stellingen van het debat luidde: “Het organiseren en financieren van huishoudelijke hulp, vervoer en voeding van ouderen is een privé verantwoordelijkheid.” Zes van de acht partijen waren het oneens met deze stelling, waaronder VVD, CDA en GroenLinks. Partijen die in het Lente-akkoord nog overeen kwamen dat er fors op het vervoer moet worden bezuinigd.

Het goed bezochte debat ging volgens Hans Schirmbeck wel erg over de cure en te weinig over de care. Het woord gehandicaptenzorg werd door geen enkele politicus in de mond genomen. Alleen bovengenoemde stelling over de ouderen raakte de langdurige zorg - waarbij je het woord ouderen in feite zou kunnen vervangen door het woord gehandicapten.

Verdeeldheid

Als je de stelling op die wijze aanpaste en ook nog eens vereenvoudigde, bleef er dit over:  “Het financieren van het vervoer van gehandicapten is geen verantwoordelijkheid van de overheid.” Alleen Pia Dijkstra van D66 en Joel Voordewind van de ChristenUnie waren het daar mee eens, en bewezen aldus nog achter het schrappen van het gehandicaptenvervoer te staan, zoals dat in het Lente-akkoord is vastgelegd. De andere partijen van dit akkoord (VVD, CDA en GroenLinks) vinden het gehandicaptenvervoer bij nader inzien blijkbaar wel een verantwoordelijkheid van de overheid.

Ruimte

“En dat mag je toch op z’n minst opmerkelijk noemen”, zei Hans Schirmbeck. “Je kan in elk geval constateren dat er bij deze partijen  ruimte is om de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer nog eens ter discussie te stellen. In die zin heeft het debat ons dus iets opgeleverd en dat zou ik winst willen noemen. We moeten na de verkiezingen zo snel mogelijk met die partijen om tafel gaan om de bezuinigingen alsnog terug te draaien. Het zou ze sieren als ze dan consequent zijn.”


Hans Schirmbeck, directeur VGN, geeft zijn reactie na afloop van Het Grote Zorgdebat. Interview: Redactie SkiprAchtergrond

De VGN daagde de Staat in juli voor de rechtbank vanwege de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer uit het Lenteakkoord.  Daardoor is er vanaf 2013 jaarlijks zo’n 113 miljoen euro minder beschikbaar voor het gehandicaptenvervoer, een afname van 56 procent.
De VGN heeft dit kort geding verloren en gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de Haagse rechtbank om de verlaging van de vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg goed te keuren. De VGN is het vooral niet eens met de bepaling van de rechter dat als één op de zes instellingen in staat is om het vervoer met het verlaagde tarief te bekostigen, alle instellingen dit zouden moeten kunnen.Cliënten de dupe

Slachtoffer van deze bezuiniging zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn zelfstandig met het openbaar vervoer naar hun dagbesteding te gaan. “Zij komen dus noodgedwongen thuis te zitten en raken geïsoleerd van hun sociale omgeving”, aldus VGN-directeur Hans Schirmbeck. “Ons is er alles aan gelegen om dat te voorkomen.”

Het appel dient naar verwachting eind september of begin oktober.
 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van