Nieuws

Werken met een visuele beperking kan!

Leestijd: 3 minuten
09 januari 2024

Net voor de feestdagen werden tijdens een bijeenkomst van de Oogvereniging de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen gepubliceerd over het project Toegang tot Werk.

gezichtsherkenning

Toegang tot Werk

Met dit project is aan de hand van een aantal casestudies onderzocht wat kan bijdragen aan het verkrijgen van een betaalde baan voor mensen met een visuele beperking. De belangrijkste opbrengsten uit het project zijn het vergroten van de bewustwording en het motiveren van werkgevers om duurzame plaatsingen te gaan realiseren. Dat is een mooi resultaat, maar het is nog niet genoeg. De bereidheid onder werkgevers is weliswaar groot, maar er bestaat tegelijkertijd een enorme behoefte aan informatie over welke mogelijkheden er zijn om het in dienst nemen van iemand met een visuele beperking te vergemakkelijken. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een platform tot stand komt waarin vraag en aanbod van werk bij elkaar wordt gebracht. Verder valt er nog winst te behalen in het toekennen van voorzieningen door het UWV. Alle resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn terug te lezen in de rapportage Toegang tot werk

Nieuwe technologie

Naast aandacht voor de bestaande hulpmiddelen als aangepaste apparatuur en programmatuur werd tijdens de bijeenkomst ook aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van artificiële intelligentie (AI). Zoals een spraak gestuurd apparaat dat op vrijwel elke bril kan worden bevestigd en teksten kan voorlezen uit elk boek, van een smartphonescherm of ander oppervlak en gezichten kan herkennen. Of een microfoonsysteem wat spraak omzet naar tekst door middel van spraakherkenning in gesprekken tot wel 9 personen.

Informatie- en adviespunt

Het project Toegang tot Werk is uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartimeus en de Oogvereniging. Onder de naam ‘Informatie- en Adviespunt Zichtbaar in Werk’ werken deze organisaties verder aan de ambitie om meer mensen met een visuele beperking te helpen naar (behoud van) werk. Het informatie- en adviespunt is dé vraagbaak voor werken met een visuele beperking, zowel voor werkgevers, als voor werknemers en arbeidsbemiddelaars/begeleiders. Maak hier dus vooral gebruik van!

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: