Nieuws

Wet geneeskundige behandelings-overeenkomst (Wgbo)

05 januari 2007

De VGN heeft de werkingssfeer van de Wgbo voor de gehandicaptensector afgebakend. In onderstaande bijlagen treft u de toelichting en het onderzoek aan.

Deze pagina is een onderdeel van: