Nieuws

Wetsvoorstel forensiche zorg 1 april in EK

31 maart 2014

Op 1 april 2014 vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel forensische zorg in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel omvat regels voor zorg aan volwassenen in het strafrechtelijk kader.  De VGN heeft hierover een brief geschreven (bijlage).

De VGN uit in deze brief haar zorgen over hoe de Wfz de zorgcontinuïteit voor mensen met een verstandelijke beperking na afloop van de strafrechtelijke titel garandeert. En vraagt daarnaast om monitoring van de aansluiting tussen zorg in strafrechtelijk kader en de reguliere zorg tijdens de transities voor mensen met een beperking (bijlage).

Deze pagina is een onderdeel van: