Nieuws

Wettelijke vertegenwoordiging in pictogrammen

De Hartekamp Groep heeft een samenvatting en vertaling (ten behoeve van hun cliënten met verstandelijke beperkingen) gemaakt van de brochure van het Ministerie van Veiligheid & Justitie omtrent de wettelijke vertegenwoordiging (Curatele, Bewind- en Mentorschap). De Hartekamp Groep heeft dit ter beschikking gesteld van de VGN zodat alle leden hiervan desgewenst gebruik kunnen maken. De VGN vindt het een handzaam en bruikbaar overzicht voor leden om hun cliënten hiermee te ondersteunen en te informeren over wettelijke vertegenwoordiging.

Deze pagina is een onderdeel van: