Nieuws

Wie wil meelezen met de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ voor een Veilige zorgrelatie?

27 mei 2019

De Leidraad Veilige zorgrelatie wordt op dit moment geactualiseerd. Directe aanleiding is de campagne die VWS dit jaar gaat houden over het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Dat register is één van de manieren voor het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door professionals jegens cliënten. Maar een veilige zorgrelatie vraagt om meer. De Leidraad Veilige zorgrelatie geeft aanbevelingen en hulpmiddelen om te werken aan bewustwording en preventie van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door professionals, en voor interventie als dat gedrag zich onverhoopt toch voordoet.

De veilig plus aanpak

De ontwikkelaars van de Leidraad, Antoinette Bolscher en Marie-Josée Smits, ontwikkelen in opdracht van VWS nu een beknopte 'Wie-doet-wat-Wijzer' bij de Leidraad. Deze ‘Wijzer’ biedt een snel overzicht per betrokkene in de organisatie wat hij/zij kan doen voor een veilige zorgrelatie voor cliënten. Daarbij gaat het om: medewerker, manager of coach, HR-functionaris, cliëntenraadslid, bestuurder, en opleider/trainer. Op één A4 zijn alle acties van de betrokkenen samengevat, en per betrokkene is er een korte toelichting bijgevoegd; daarin wordt ook verwezen waar in de uitgewerkte versie van de Leidraad meer informatie is te vinden. (Zie de bijlage voor een schematische opzet).

Ons verzoek

De ontwikkelaars zijn op zoek naar een aantal mensen uit de praktijk (VVT, GZ en GGZ) die willen meelezen. De concept-Wijzer komt 10 juni beschikbaar; we willen vragen deze mee te lezen (naar verwachting kost dit ongeveer een half uur) en hierover met ons een telefonisch gesprek te voeren (max. ¾ uur) in de week van 17 tot 21 juni.

Heb je hiervoor belangstelling? Meld je dan aan bij Antoinette Bolscher: antoinette.bolscher@hetnet.nl Hier kun je ook voor vragen terecht.

Voor meer info over de Leidraad, zie: http://www.veiligezorgrelatie.nl/