Nieuws

Wijzigingen revisierelease iWmo en iJeugdwet

21 april 2015

Gebruikers van iWmo en iJw hebben aangegeven dat ze een aantal knelpunten ervaren in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Voor beide iStandaarden is daarom een revisierelease ontwikkeld die op 1 juli 2015 in gebruik wordt genomen.

Wijzigingen revisiereleases iWmo 1.0.1 en iJw 1.0.1
Voor iWmo is een revisierelease gepland die knelpunten in het berichtenverkeer iWmo moet oplossen. Ook voor iJw is een revisierelease gepland die een aantal knelpunten in het berichtenverkeer iJw moet oplossen. Omdat alle iStandaarden vanaf juli 2015 worden gepubliceerd in de vorm van de informatiemodellen, vindt geen onderhoud meer plaats op de BEP-modellen. De wijzigingen in de beide berichten van het Zorginstituut Nederland worden uitsluitend verwerkt in het informatiemodel voor iWmo en iJw. Daarin zijn ook alle eerdere gepubliceerde errata verwerkt. Het model wordt uiterlijk 10 april 2015 gepubliceerd.  De documentatie over de revisierelease wordt nog aan het BEP-model voor de Wmo en voor de Jeugdwet toegevoegd.

Versienummer
Het versienummer wordt, zoals gebruikelijk bij een revisierelease, opgehoogd van 1.0 naar 1.0.1. In de berichten zelf worden alleen het versienummer en de subversie meegegeven (1.0). De wijzigingen in dit document zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2015.

Voor het complete overzicht
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Wijzigingen-revisiereleases-iWmo-en-iJw-1.0.1.html

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga