Nieuws

Winst door verbinden van werk, inkomen, welzijn en zorg

02 november 2012

Zowel landelijk als bij gemeenten zijn de domeinen werk en maatschappelijke ondersteuning in ontwikkeling. Door verbindingen te leggen tussen werk, inkomen, welzijn en zorg kan participatie van mensen effectiever worden bevorderd. Daartoe is in opdracht van de ministeries SZW en VWS een verkenning opgesteld. Met deze verkenning worden gemeenten gestimuleerd om met die verbindingen aan de slag te gaan.

In de verkenning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijk ondersteuning wordt ingegaan op:

  • Een meer integrale diagnose om mensen beter te ondersteunen en richting dagbesteding en werk in te zetten.
  • Als gemeenten de diverse vormen van dagbesteding en begeleiding beter op elkaar afstemmen kan dat, afhankelijk van de invulling door de gemeente, zorgen voor meer keuzemogelijkheden voor mensen. Hiermee kan de kans op uitstroom naar vormen van betaald werk worden vergroot.  
  • Beter benutten van de aanwezige infrastructuur (accommodatie en vervoer).
  • Mensen met een uitkering tijdelijk inzetten bij maatschappelijke ondersteuning met als uiteindelijk doel participatie.
  • Het contracteren van maatschappelijke ondersteuning onder voorwaarden. De aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn vaak grote werkgevers in de gemeente of de regio. Gemeenten kunnen hen aanspreken, als werkgever, om mensen met een uitkering in dienst te nemen

Belang voor gehandicaptenzorg
Deze verkenning is evenzeer van belang voor gehandicaptenzorginstellingen die met gemeenten willen samenwerken. Het biedt een kader waarbinnen constructieve gesprekken kunnen plaatsvinden.

Bijeenkomsten
Daarnaast wordt over dit thema een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, zorgaanbieders en sw-bedrijven. Meer informatie hierover volgt via de websites en nieuwsbrieven van de ministeries van VWS en SZW, VNG, Divosa, GGZ Nl, VGN en Cedris.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: