Nieuws

Wonen met zorg: 13 woningcorporaties over de praktijk

14 maart 2017

Afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg vaker los van elkaar regelen en zij wonen langer zelfstandig. Het aantal huurders met een zorgvraag groeit waardoor de rol van woningcorporaties verandert. Dertien woningcorporaties vertellen in de publicatie Goed gezien! wat dit betekent in de praktijk. Aedes en het Kenniscentrum willen hiermee anderen inspireren en goede voorbeelden delen.

Uit de verhalen blijkt dat woningcorporaties in eerste plaats voor de ‘stenen’ zorgen: betaalbare huisvesting voor mensen die een laag inkomen hebben of om een andere reden aanspraak maken op een sociale huurwoning. Maar corporaties doen meer dan dat. Ze blijken een belangrijke verbinder tussen partners als de gemeente, huurdersverenigingen en zorgorganisaties. Steeds vaker wordt de verbinding gezocht met welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, werkbedrijven en sportverenigingen. Samen zorgen ze voor nieuwe woonvormen, nieuwe invullingen van een traditioneel verzorgingstehuis of voor de nodige aanpassingen of ontmoetingsruimten in woningen en wijken.

De brochure treft u in de bijlage aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: