Nieuws

Wonen voor mensen met een fysieke beperking

12 oktober 2021

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Platform31 een onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bij (kunnen) dragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking. In dit onderzoek zijn vijf gemeenten betrokken, waar beleid voor mensen met een fysieke beperking is ontwikkeld of nog in ontwikkeling is, als casestudy: Putten, Utrecht, Dordrecht, Breda en Nijmegen. In de begeleidingscommissie was ook de VGN vertegenwoordigd.

Wonen

Uitdaging op woningmarkt

In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van (kwetsbare) groepen, waaronder senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er is veel bekend over hun woonbehoeften en over de manieren waarop partijen hieraan tegemoetkomen. Dit lijkt minder het geval te zijn als het gaat om mensen met een fysieke beperking. Uit eerder onderzoek blijkt dat hun woonbehoeften en -wensen sterk variëren. Er is hier geen sprake van een uniforme groep. Dit maakt het, naast de krapte op de woningmarkt, voor gemeenten, woningcorporaties en andere partijen lastig om voldoende passende (en betaalbare) huisvesting te organiseren. Hoe zetten deze partijen zich desondanks in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren? Die vraag staat centraal in deze publicatie. De publicatie gaat achtereenvolgens in op:

  • De opgave en verschillende routes naar ‘onbeperkt wonen’
  • Verschillen in doelgroep en behoeften
  • Woningaanpassingen: praktijk en verantwoordelijkheden
  • Verhuizen: afweging, aanbod en toewijzing
  • Sturen op aanbod
  • Constateringen en aanbevelingen

De uitkomsten zijn interessant voor professionals bij gemeenten, woningcorporaties en clientorganisaties. Ook voor de gehandicaptensector is het een interessante studie als achtergrondinformatie.

Voor meer informatie: zie de link van Platform31.

We voegen het onderzoeksrapport ook als bijlage toe.

Downloads

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: