Nieuws

Woonplaatsbeginsel Jeugd: wat kunnen zorgaanbieders doen?

24 november 2021

In de factsheet '1-november maatregel' en de bijbehorende stroomschema's staat dat zorgaanbieders en GI de gemeenten kunnen helpen met het duidelijk maken voor welke jeugdigen de zorg in 2022 doorloopt. Daarin wordt voorgesteld dat ze daarvoor het berichtenverkeer gebruiken, een VOW (317) of een VOT (315). Dit zouden ze vanaf 22 november kunnen gaan doen.

hardloper op leeftijd
De laatste loodjes

In de eerste reeks vragensessie met gemeenten kwam echter naar voren dat deze werkwijze in sommige regio's juist contraproductief werkt. Daarom scherpen we de instructie als volgt aan:

  1. Selecteer alleen de jeugdigen van wie de geldigheid van de huidige zorgtoewijzing eindigt op 31 december 2021.
  2. Bepaal voor welke jeugdigen de zorg moet doorlopen.
  3. Bepaal van welke jeugdigen je nog niet weet of ze administratief verhuizen naar een andere gemeente.
  4. Neem vervolgens contact op met de huidige gemeente om te vragen op welke wijze je deze jeugdigen het beste onder hun aandacht brengt, via een standaardbericht (317 of 315) of op een andere wijze. Raadpleeg eventueel de contactendatabase om de juiste contactpersoon te vinden.
  5. Roep de huidige gemeente op om de toewijzing (voorlopig) te verlengen, zoals bedoeld is in de 1-november maatregel. Als de gemeente aangeeft deze jeugdigen al voor 1/11 via de transporttool te hebben overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke gemeente(n), vraag dan om een overzicht zodat je de ontvangende gemeente(n) kunt benaderen als die nog niets van zich hebben laten horen.
  6. Als de huidige gemeente de zorgtoewijzing voorlopig verlengt totdat de overdracht aan de verantwoordelijke gemeente is afgerond, dan gebeurt dit tot 1 juli 2022 of eerder als het recht op zorg voor die datum eindigt.

N.B. Het is nog steeds de bedoeling dat gemeenten zelf het initiatief nemen in het informeren van de zorgaanbieders! Bovenstaande is vooral bedoeld voor situaties waarin dit niet tijdig gebeurt.

Alle relevante informatie over implementatie van het woonplaatsbeginsel vind je op de website van i-Sociaal Domein 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: