Nieuws

Zelfroosterende collega’s zijn tevredener

10 mei 2013

Verpleegkundigen en verzorgenden die gezamenlijk hun rooster mogen samenstellen zijn tevredener dan hun collega’s die dit niet doen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek naar roosteren in de gezondheidzorg door beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Zelfsturende teams zijn een trend binnen de gezondheidszorg, zelfroosterende collega’s daarentegen zijn nog een zeldzaamheid. Verpleeghuizen nemen hierin het voortouw.

Onderzoek V&VN
Van de 640 respondenten in het onderzoek van V&VN gaven slechts 40 personen - ofwel 6,5 procent - aan zelf te roosteren. Bijna driekwart van hen toont zich hierover tevreden. Het minst tevreden zijn collega’s die hun roosters door de centrale planner laten maken. Dit gebeurde in 169 gevallen. Daarvan gaf 60 procent aan dit graag anders te zien.

In de open vragen konden verpleegkundigen aangeven wat volgens hen verbeterd kon worden. Veel collega’s geven aan meer gesloten diensten te willen draaien. Ook willen ze dat er meer rekening wordt gehouden met hun wensen. Een verpleegkundige laat weten dat ze liever het rooster door een eigen teamlid laat maken dan door een roosteraar. Deze laatste werkt alleen volgens protocollen en wettelijke richtlijnen. Een teamlid daarentegen is op de hoogte van wensen en privéomstandigheden van haar collega’s.