Nieuws

Ziekteverzuim in 2017 opnieuw gestegen

21 februari 2018

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg gestaag gestegen.  Ook in 2017 is het ziekteverzuim vergeleken met 2016 gestegen van 5,66% naar 5,79%. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Ook al is in vergelijking met de gehele zorgsector de verzuimstijging in de gehandicaptenzorg het laagst. Opvallend is dat de meldingsfrequentie juist is gedaald. Dit betekent dat medewerkers zich minder vaak hebben ziekgemeld. Maar dat zij langer ziek waren.

De toename van het ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door medewerkers die langer dan 3 maanden tot 1 jaar ziek zijn. De gemiddelde duur van het verzuim is met 25,1 dag nog nooit zo hoog geweest. Ook is het verzuim onder jonge medewerkers met 5,2% gestegen. Dit biedt aangrijpingspunten om het ziekteverzuim terug te dringen door te investeren in de begeleiding van jonge zorgprofessionals. En te investeren in een snelle re-integratie naar werk.

De verzuimcijfers voor de gehandicaptenzorg worden verzameld met het Vernet Verzuimnetwerk, dankzij de bij Vernet aangesloten zorgorganisaties. Zij ontvangen per kwartaal informatie over het verzuim in hun organisatie, gespiegeld aan branchecijfers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: