Nieuws

Zij-instromers in de gehandicaptenzorg ervaren meer werkgeluk

18 juli 2019

In opdracht van de VGN deed een zestal studenten onderzoek naar het imago van de gehandicaptenzorg en het werkgeluk van zij-instromers binnen de gehandicaptenzorg. Voor dit onderzoek spraken zij met studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en medewerkers uit de gehandicaptenzorg. Dit leverde twee onderzoeksverslagen op met waardevolle informatie. De studenten presenteerden hun bevindingen aan het VGN bureau.

Werkgeluk van zij-instromers binnen de gehandicaptenzorg

Medewerkers uit de gehandicaptenzorg werden gevraagd naar hun werkgeluk. Een deel van de respondenten is zij-instromer.

De betekenisgeving die zij-instromers zoeken bij een nieuwe stap is cruciaal voor het werkgeluk. De intrinsieke motivatie en bevlogenheid met betrekking op de zorg draagt bij aan een hoge mate van betrokkenheid bij zij-instromers. Zij weten dat zij het verschil kunnen maken in het leven van zorgbehoevenden. Dit is de kern van het werkgeluk. Daarnaast zijn zij-instromers tevreden door de hoge mate van erkenning, ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing door opleidingen, kans op promotie en kans om vaardigheden te gebruiken. Zij geven wel aan weinig binding te hebben met de gehele organisatie, maar veel betrokkenheid en verantwoordelijkheid te ervaren binnen het team. Uit de resultaten blijkt dat de zij-instromers een hoge mate van werkgeluk ervaren. Hoger dan bij niet zij-instromers binnen de gehandicaptenzorg.

Het imago van de gehandicaptenzorg

Naast het onderzoek naar werkgeluk vond er ook een onderzoek naar imago over de gehandicaptenzorg plaats onder laatstejaars mbo-studenten van zorg- en welzijnsopleidingen in de regio Utrecht. De gehandicaptenzorg wordt door de studenten als een dankbaar, zinvol en positief beroep ervaren. Maar het wordt ook gezien als fysiek en geestelijk zwaar werk, mede door agressie. Dit weerhoudt de studenten er van om aan het werk te gaan binnen de gehandicaptenzorg. Daarnaast leeft ook het beeld dat het werken minder afwisselend en dynamisch is dan in een ziekenhuis.

Het imago van laatstejaarsstudenten wordt vooral bepaald door of zij stage hebben gelopen in de gehandicaptenzorg. Wanneer zij geen stage hebben gelopen in de gehandicaptenzorg is er nog veel onwetendheid. Om dit te verbeteren moet de gehandicaptenzorg investeren in meer bekendheid. Een goede manier om dit te doen, is het gebruik van media en zichtbaarder worden op scholen. Een positiever imago leidt tot meer laatstejaarsstudenten die kiezen voor een baan in de gehandicaptenzorg.

De VGN gebruikt de resultaten uit het onderzoek bij het verder ontwikkelen van beleid over de arbeidsmarkt.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: