Nieuws

Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag

29 oktober 2013

Bij consultaties voor mensen met een verstandelijke beperking ziet het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) regelmatig dat somatische verklaringen voor probleemgedrag onderbelicht blijven. Ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van bestaan en het gedrag van de cliënt. Het CCE heeft een (online) publicatie uitgegeven waarin de somatische verklaringen voor probleemgedrag in kaart zijn gebracht.

De publicatie is geschreven voor behandel- en begeleidingsteams in de gehandicaptenzorg. Deze teams bestaan uit gedragsdeskundigen, zoals orthopedagogen en psychologen, artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), persoonlijk begeleiders en andere betrokkenen. Doel is om zorgprofessionals te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken van probleemgedrag en verder te kijken dan de eigen discipline.

Lijst van somatische aandoeningen
In deze publicatie wordt een model beschreven waarmee behandel- en begeleidingsteams in het werkveld zo efficiënt mogelijk verklaringen voor probleemgedrag in kaart kunnen brengen. De somatische verklaringen zijn daar een onderdeel van en worden uitgewerkt in een lijst met de zeventig meest voorkomende somatische aandoeningen.

Bij de totstandkoming van deze uitgave zijn verschillende experts uit de sector betrokken met een grote diversiteit aan kennis en ervaring: artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), gedragsdeskundigen, neuropsychologen, psychiater, gedragsneuroloog en hoogleraren.  
 
Getest in de praktijk
De inhoud is bij organisaties in de gehandicaptenzorg getest op toepasbaarheid en naar aanleiding daarvan aangepast. De uitgave is in boekvorm en online beschikbaar voor zorgprofessionals. Het model voor de analyse van probleemgedrag en de lijst van somatische aandoeningen zijn tevens uitgebracht als miniposter. Deze is - ter ondersteuning - bruikbaar bij multidisciplinair overleg.
 
Meer informatie
Auteurs van de publicatie zijn Anouschka Jansen (coördinator CCE en gedragsdeskundige) en Josje Kingma Thijssen (AVG). De uitgave bestaat uit 191 pagina’s (ISBN 978-90-818410-1-6). Deze is online te bestellen met miniposter voor € 23,95 per exemplaar. Consulenten en casemanagers van het CCE krijgen korting en betalen € 12,00. De informatie uit het boek is ook online te raadplegen op www.cce.nl/somatiek.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CCE, somatiek@cce.nl of 088-44 66 100.